آموزش کاربرد اکسل (Excel) در مهندسی صنایع -درس 4: اکسل در آمار مهندسی (پ)برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید:
https://faradars.org/FVOR9610

رشته مهندسی صنایع، حوزه های علمی متنوعی را در بر می گیرد و گستردگی فراوانی دارد و هر کدام از این حوزه ها می تواند به صورت تخصصی، مورد استفاده قرار گیرد. مهندسینی که در هر کدام از این حوزه ها قصد فعالیت دارند در کنار دانش کافی و کاربردی، لازم است از یک نرم افزار، جهت سازماندهی داده ها و انجام محاسبات و تنظیم گزارشات، استفاده نمایند، از سویی بر همه روشن است که نرم افزار اکسل در تحقق این امر، یک ابزار فوق العاده قدرتمند است. در این فرادرس، نحوه استفاده حرفه ای از نرم افزار اکسل در حوزه های مختلف علم مهندسی صنایع به جهت کسب مهارت های کاربردی مورد نیاز به ساده ترین و جذاب ترین شکل ممکن آموزش داده شده است.

سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از:

درس یکم: کاربرد اکسل (Microsoft Excel) در مدیریت و کنترل پروژه
شاخص های ارزش کسب شده EVM
انواع درصد پیشرفت (زمانی، هزینه ای، کاری و فیزیکی)
بررسی و ترسیم نمودارهای پیشرفت پروژه (Gantt Chart ,S-Curve)
طراحی و تدوین گزارشات داشبوردی (جداول و نمودارهای داینامیک)
نمودارهای نیروی انسانی، تصویر کاربران، دماسنجی، عقربه ای، خطی متحرک و …
درس دوم: کاربرد اکسل (Microsoft Excel) در اقتصاد مهندسی
فرمول نویسی و محاسبه فاکتورهای اقتصاد مهندسی (F/P ,P/F ,A/P ,P/A ,F/A ,A/F ,P/G,F/G ,A/G)
نحوه انجام محاسبات فرایندهای مالی
شاخص های ارزیابی اقتصادی طرح ها
توابع مالی اقتصاد مهندسی در اکسل (PV ,FV ,IRR ,XIRR ,NPV ,XNPV ,PMT ,PPMT ,IPMT ,RATE ,NPER)
بررسی نرخ بازده و نرخ بازگشت سرمایه (IRR ,XIRR ,MIRR )
محاسبه استهلاک و سود و زیان (SLN ,SYD ,DB ,DDB)
درس سوم: اکسل در کنترل کیفیت آماری
بررسی ابزارهای کیفیت و نحوه رسم نمودارها
نمودار داده ها، نمودار کنترل میانگین، نمودار متحرک، نمودار R
نمودارهای کیفی P ،NP ،C ،U
طراحی برگه های کنترل، تحلیل پارتو و نمودار هیستوگرام
طراحی نمودار علت و معلولی (استخوان ماهی)
آنالیز شاخص های Cp ،Cpl ،Cpu و Cpk
درس چهارم: اکسل در آمار مهندسی
تشریح توابع آماری اکسل و افزونه Data Analysis
شاخص های تمایل به مرکز
انواع میانگین، میانه، چندک ها، نما
شاخص های پراکندگی
دامنه تغییرات، واریانس و انحراف معیار
شاخص های تقارن
چولگی (Skewness) و برجستگی (Kurtosis)
تولید اعداد تصادفی با انواع توزیع های آماری
نرمال، یکنواخت، پواسون، مثلثی، دوجمله ای، برنولی، گسسته و …
نمونه گیری از داده های جامعه، رتبه و درصدگیری
ارتباط بین متغیرها و رگرسیون خطی
آزمون های پارامتریک و انواع تحلیل واریانس (ANOVA)
ترسیم انواع نمودارهای آماری
درس پنجم: اکسل در تحقیق در عملیات
حل مسائل بهینه سازی در اکسل با روش ترسیمی
نحوه به کارگیری Solver در اکسل
معرفی متغیرها و قیود در اکسل
حل مدل های خطی و غیر خطی
حل مسائل بهینه سازی شبکه با اکسل
مساله حمل و نقل
مساله تخصیص
درس ششم: اکسل در برنامه ریزی تولید و مهندسی انبار
پیاده سازی مدل برنامه ریزی تولید
پیاده سازی سیستم MPS و مدل MRP (برنامه ریزی احتیاجات مواد)
پیاده سازی سیستم انبار داری و طراحی فرم ها
درس هفتم: اکسل در شبیه سازی سیستم های گسسته پیشامد
تجزیه و تحلیل مدل شبیه سازی
شناسایی
موجودیت ها، خصیصه ها، شروط، پروسه ها و خروجی های مدل
نحوه فرموله کردن
ورودی، پردازش، شروط و خروجی های مدل
اجرای مدل و تنظیم گزارش مدل
آموزش پروژه محور دو مساله پیچیده شبیه سازی
درس هشتم: اکسل در طرح ریزی واحدهای صنعتی و ارزیابی کار و زمان
به کارگیری تکنیک های چیدمان و طراحی کارخانه
پیاده سازی الگوریتم های ALDEP و CRAFT در اکسل
ارائه چک لیست های دوباره کاری و آماده سازی برای شرکت ها
تعیین ضریب اصلاحی، محاسبه زمان استاندارد و زمان نرمال و بررسی الونس ها
پیاده سازی زمان سنجی در اکسل برای نمونه های صنعتی و طراحی فرم ها

مدرس: حسین اسلامی همت آبادی

source